Branża budowlana:
 • Architektura i konstrukcja obiektów kubaturowych elektrowni i elektrociepłowni
 • architektura, konstrukcja, wyposażenie wnętrz obiektów budownictwa ogólnego
 • architektura i konstrukcja obiektów związanych z uzdatnianiem wody
 • fundamenty i palowanie
 • konstrukcje inżynierskie ( np. zbiorniki, estakady, podesty, stanowiska transformatorów itp.)
 • drogi, place, zieleń, mała architektura
 • plany generalne i projekty zagospodarowania terenu
 • dokumentacja do pozwolenia na budowę
 • ekspertyzy stanu technicznego
 • kosztorysy
Branża instalacyjna:
 • instalacje wodno-kanalizacyjne
 • instalacje centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej
 • instalacje wentylacji i klimatyzacji
 • audyty energetyczne
 • kosztorysy
Dodatkowo wykonujemy wydruki (plotowanie) do formatu A1 (kolor i czarno-białe) oraz kserokopie w formatach A4 i A3.

  Strona głównaHistoria firmyZakres usługRealizacjeKontakt